ZBIRKA:ANALIZA, orodja analize, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 6 / 2014
Datum prispevka:20. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Nesporno so eni izmed najpomembnejših vrst kazalnikov. V članku prikazujemo nekaj možnih kazalnikov, in sicer: koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE), koeficient čiste donosnosti sredstev, koeficient čiste dobičkonosnosti osnovnega kapitala, koeficient dividendnosti osnovnega kapitala, stopnja dividendnosti čistega dobička, osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice, popravljena čista dobičkonosnost navadne delnice, dividendnost navadne delnice
Ključne besede:kazalniki, koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE), koeficient čiste donosnosti sredstev, koeficient čiste dobičkonosnosti osnovnega kapitala, koeficient dividendnosti osnovnega kapitala, stopnja dividendnosti čistega dobička, osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice, popravljena čista dobičkonosnost navadne delnice, dividendnost navadne delnice

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.