ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, POROČANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:ORGANIZIRANJE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Glede na dejavnost se poslovni subjekti razvrščajo v proizvodne, storitvene in trgovske dejavnosti. Glede na dejavnost pa nastajajo tudi specifične vrste stroškov. Te vplivajo na vsebine računovodskih izkazov. Tipične pojavne oblike posameznih stroškov glede na dejavnost so (...)
Ključne besede:stroški, dejavnost, proizvodni poslovni subjekti, neproizvodni poslovni subjekti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.