ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ODLOČANJE
Kategorija3:STROŠKI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1.11.2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Spoznali smo, da obstaja tesna povezava med stroškom in izdatkom. Obstaja pa tudi povezava med izdatkom in prejemkom. Z obema pa so povezana obratna sredstva. V članku pojasnjujemo oblikovanje obratnih sredstev in njihovo povezavo z izdatki, s stroški in prejemki.
Ključne besede:stroški, izdatki, prejemki, obratna sredstva, zaloge, terjatve, denar, časovne razmejitve, poslovanje, poslovni proces

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.