ZBIRKA:RAČUNOVODSTVO, SRS, SRS 1 - opredmetena osnovna sredstva, SRS 13 - Stroški amortizacije, SRS 2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, STANDARDI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:VALENKO SIMONA
Pravna podlaga:SRS
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:2014 / 04
Datum prispevka:10.10.2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Članek obravnava opredelitev stroškov amortizacije po SRS 13 in SRS 1. Skupaj po skupinah so prikazani standardi, ki opredeljujejo: pripoznavanje stroškov amortizacije, amortizirljiva sredstva, amortizirljiv znesek, datuma začetka in prenehanja obračunavanja amortizacije, amortizacijsko stopnjo, metode in tehnike obračunavanja amortizacije, prevrednotenje stroškov amortizacije, razporejanje stroškov amortizacije na stroškovna mesta in stroškovne nosilce. Prikazano je še knjiženje obračunane amortizacije.
Ključne besede:stroški amortizacije, osnovna sredstva, amortiziranje, amortizirljiva sredstva, amortizacijska stopnja, razporejanje stroškov amortizacija na stroškovna mesta in stroškovne nosilce, knjiženje obračuna amortizacije

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.