ZBIRKA:KNJIGOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO, VPRAŠANJA - ODGOVORI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:STAVBNA PRAVICA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:mag. Darinka Kamenšek
Pravna podlaga:SRS
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 11 / 2014
Datum prispevka:15.12.2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Opis problema:
  • Gospodarski subjekt X je zagotovil osnovni vložek v družbi Y v obliki stvarnega vložka, ki pomeni stavbno pravico na delu parcele.
  • Navedena parcela je opredeljena kot stavbno zemljišče.
  • Stavbna pravica in služnost zgoraj omenjene parcele se dodeljuje za 30 let.
  • Stavbna pravica se dodeljuje za potrebe izgradnje nepremičnine in se vpiše v družbi Y d.o.o.
  • V času trajanja stavbne pravice je družba Y d.o.o. lastnik zgrajene nepremičnine.
  • Po preteku 30 let oziroma preteku stavbne pravice bo gospodarski subjekt X družbi Y d.o.o. plačal nadomestilo v višini polovice neamortizirane vrednosti stavbe, ki bo zgrajena na podlagi stavbne pravice.
  • Družba Y d.o.o je gospodarskemu subjektu X dolžna zagotoviti izključno uporabo vseh kapacitet stavbe, ki so zagrajene na podlagi stavbne pravice.
  • Letno nadomestilo za uporabo zgrajene stavbe na podlagi stavbne pravice bo gospodarski subjekt X plačeval družbi Y do prenehanja stavbne pravice v višini polovice obračunane amortizacije letno oziroma največ 20.000 EUR na leto
Več o tem v prispevku.  
Ključne besede:stavbna pravica

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.