ZBIRKA:SRS, SRS 10 - REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kategorija1:
Kategorija2:
Kategorija3:
Vrsta članka:
Avtor prispevka:
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:2014 / 02
Datum prispevka:20. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V članku prikazujemo: SRS 10 2006 - REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE; Pojasnilo 1 k SRS 10 (2006) - (Ur. l. RS, št. 22/2007; 22. 3. 2007) REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI IN JUBILEJNE NAGRADE.
Ključne besede:SRS 10, REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.