ZBIRKA:MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema), MRS 23 Stroški izposojanja, MRS 36 Oslabitev sredstev, MRS 37 Rezervacije, MRS 8 Računovodske usmeritve, MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov
Člen:MSRP 1, MRS 8, MRS 23, MRS 36, MRS 37
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:MSRP 1, MRS 8, 16, 23, 36, 37
Povzetek:Pojasnilo razlaga, kako je treba obračunati vpliv naslednjih dogodkov na spremembe pri merjenju obstoječih obveznosti razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti: a) sprememba pri ocenjevanju poravnavanja obveznosti odtoka dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi (npr. denarni tokovi); b) sprememba pri trenutni tržni diskontni meri, kot je opredeljena v 47. členu MRS 37 (vključno s spremembami v časovni vrednosti denarja in v tveganjih, značilnih za obveznost), c) povečanje, ki odraža pretekli čas (imenovano tudi razreševanje diskontiranja). Odgovor je v članku.
Ključne besede:MSRP 1, MRS 8, MRS 16, MRS 23, MRS 36, MRS 37, razgradnja, obveznosti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.