ZBIRKA:MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema), MRS 18 Prihodki, MRS 20 Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči, MRS 8 Računovodske usmeritve, MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:1.1.2013 DOPONJENA UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008
Člen:MSRP 1, MRS 8, MRS 16, MRS 18, MRS 20, OPMSRP 12
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: (a) Ali je opredelitev sredstva ustrezna? (b) Če je opredelitev sredstva ustrezna, kako se lahko opredmeteno osnovno sredstvo izmeri pri začetnem pripoznanju? (c) Če se opredmeteno osnovno sredstvo izmeri po pošteni vrednosti pri začetnem pripoznanju, kako se knjiži odobritev? (d) Kako naj podjetje obračuna prenos denarnih sredstev od odjemalca?
Ključne besede:MSRP 1, MRS 8, MRS 16, MRS 18, MRS 20, OPMSRP 12, odjemalci, sredstva, prenos

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.