ZBIRKA:MRS 37 Rezervacije, MRS 8 Računovodske usmeritve
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov
Člen:MRS 37
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Na ORMSRP je bila naslovljena zahteva, da v zvezi z razgrajevanjem OEEO določi, kaj je obvezujoči dogodek skladno s 14.a členom MRS 37 za pripoznavanje rezervacije za stroške ravnanja z odpadki: — proizvodnja ali prodaja gospodinjske opreme iz preteklosti? — udeležba na trgu v obdobju merjenja? — nastanek stroškov pri izvajanju dejavnosti ravnanja z odpadki? Odgovor na vprašanje je v članku.
Ključne besede:MRS 8. MRS 37, OPMSRP 6, odpadna električna in elektronska oprema

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.