ZBIRKA:MRS 20 Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči, MRS 8 Računovodske usmeritve
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:1.1.2013 DOPONJENA UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008
Člen:MRS 8, MRS 20
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V nekaterih državah je cilj državne pomoči podjetjem spodbujati ali dolgoročno podpirati poslovno delovanje na nekaterih območjih ali področjih dejavnosti. Pogoji za dobivanje takšne pomoči niso nujno posebej povezani s poslovnim delovanjem podjetja. Takšne pomoči so na primer prenosi sredstev države na podjetja, ki (a) poslujejo v določeni vrsti dejavnosti, (b) nadaljujejo poslovanje v nedavno olastninjenih dejavnostih ali (c) začnejo ali nadaljujejo svoje poslovanje v nerazvitih območjih. Vprašanje je, ali je takšna državna pomoč „državna podpora“ v duhu MRS 20 in jo je potemtakem treba obravnavati skladno s tem standardom.
Ključne besede:MRS 8, MRS 20, SOP 20, državna pomoč, brez posebnih povezav s poslovnim delovanjem

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.