ZBIRKA:MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov, MRS 10 Dogodki po datumu bilance stanja, MRS 21 Vplivi sprememb deviznih tečajev, MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi, MRS 8 Računovodske usmeritve
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:1.1.2013 DOPONJENA UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008
Člen:MRS 1, MRS 8, MRS 10, MRS 21, MRS 27
Verzija prispevka:
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:S 1. januarjem 1999, z začetkom delovanja Gospodarske in denarne zveze (Economic and Monetary Union – EMU), je evro postal valuta s svojo lastno veljavo, menjalni tečaji med evrom in udeleženimi državnimi valutami pa so nepreklicno stalni; tveganje kasnejših tečajnih razlik, ki se nanašajo na te valute, je namreč s tem dnem odpravljeno. Vprašanje se nanaša na uporabo MRS 21 pri prehodu od državnih valut držav članic Evropske zveze na evro („prehod“).
Ključne besede:MRS 1, MRS 8, MRS 10, MRS 21, MRS 27, SOP 7, uvedba evra

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.