ZBIRKA:MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov, MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema), MRS 38 Neopredmetena sredstva
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:1.1.2013 DOPONJENA UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008
Člen:MRS 1, MRS 2, MRS 16, MRS 38
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja: (a) pripoznavanje stroškov odstranjevanja pri proizvodnji kot sredstva; (b) začetno računovodsko merjenje sredstva pri dejavnosti odstranjevanja; (c) poznejše računovodsko merjenje sredstva pri dejavnosti odstranjevanja.
Ključne besede:MRS 1, MRS 2, MRS 16, MRS 38, OPMSRP 20, stroški odstranjevanja, proizvodna faza dnevnega kopa

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.