ZBIRKA:MRS 10 Dogodki po datumu bilance stanja, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN MRS
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:MSRP IN MRS, Uradni list ES, L320 z dne 29. 11. 2008
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:2014 / 02
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prikazan je MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov. Ta standard predpisuje podlago za predstavljanje računovodskih izkazov za splošne namene, da se zagotovi primerljivost tako z lastnimi računovodskimi izkazi iz prejšnjih obdobij kot tudi z računovodskimi izkazi drugih podjetij. Določa splošne zahteve za predstavljanje računovodskih izkazov ter postavlja smernice za njihovo sestavo in minimalne zahteve glede njihove vsebine.
Ključne besede:MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.