ZBIRKA:POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA
Kategorija3:FINANČNI INSTRUMENTI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:11. 6. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Sredstva se v osnovi delijo na finančne instrumente in sredstva, ki niso finančni instrumenti. V sestavku prikazujemo temeljne pojme, povezane s sredstvi, ki niso finančni instrumenti.
Ključne besede:finančni instrumenti, sredstva, ki niso finančni instrumenti, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, nepremičnine, oprema, naložbene nepremičnine, zaloge, sredstva za prodajo, sredstva ustavljenega poslovanja, terjatve za odložene davke

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.