ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:VRSTE GLEDE NA OBSEG DEJAVNOSTI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Delitev stroškov na stalne in spremenljive je pomembna pri oblikovanju poslovnih odločitev. Stroški se opredeljujejo kot stalni ali spremenljivi glede na njihovo občutljivost na spremembo proizvedenih in prodanih količin. Stalni stroški so neobčutljivi na spremembo obsega dejavnosti, medtem ko so spremenljivi stroški občutljivi na spremembo (...)
Ključne besede:stroški, obseg dejavnosti, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, obseg dejavnosti in stroški, absolutno stalni stroški, absolutno spremenljivi stroški, mešani stroški, polspremenljivi stroški, celotni stroški, total cost

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.