ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:MERJENJE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 8 / 2014
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Merjenje je ugotavljanje denarno izraženih velikosti, v katerih se pripoznavajo gospodarske kategorije v računovodskih izkazih in pred tem v računovodskih razvidih. Za merjenje računovodskih postavk veljajo splošna pravila, ki jih prikazujemo v članku.
Ključne besede:merjenje, ekonomske kategorije, delujoče podjetje, stalnost merjenja, stalnost vrednotenja, načelo previdnosti, načelo poštene vrednosti, poštena vrednost, previdnost

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.