ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:MERJENJE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 8 / 2014
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Ne glede na to, ali obstaja kako znamenje oslabitve, je strokovno nujno, da poslovni subjekt preizkusi, ali je neopredmeteno dolgoročno sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, ki se še ne uporablja, podvrženo oslabitvi, tako da letno primerja v članku obravnavani kategoriji.
Ključne besede:slabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti, slabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se še ne uporabljajo, knjigovodska vrednost sredstva, nadomestljiva vrednost sredstva

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.