ZBIRKA:40 – STROŠKI MATERIALA, 41 – STROŠKI STORITEV, FINANČNO POSLOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO, SRS 14 - Stroški materiala in storitev
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:METERIAL IN STORITVE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Stroški materiala in storitev se razvrščajo po izvirnih vrstah. Podrobnejšo razčlenitev določi poslovni subjekt sam. Njihovo razčlenjevanje po namenskih (funkcionalnih) skupinah se ureja pri obračunavanju celote stroškov. Če se med porabljenim materialom in uporabljenimi storitvami pojavijo tudi količine, proizvedene v poslovnem subjektu v skupini (...)
Ključne besede:stroški, material, storitve, prvine poslovnega procesa, potroški, učinki

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.