ZBIRKA:47 – STROŠKI DELA, ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MRS 19 Zaslužki zaposlencev, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, SPLOŠNO, SRS, SRS 15 - Stroški dela in stroški povračil zaposlencem
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:DELO, STROŠKI DELA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Zaslužki zaposlencev so (1.) vse oblike poplačil, ki jih daje poslovni subjekt zaposlencem v zameno za njihovo službovanje in jih obravnava kot svoje stroške dela ali (2.) delež v razširjenem dobičku pred predstavitvijo dobička v izkazu poslovnega izida. Z zaslužki so lahko povezane tudi določene dajatve, ki povečujejo stroške poslovnega subjekta ali deleže (...)
Ključne besede:stroški, delo, stroški dela, stroški dela v nedokončani proizvodnji, stroški dela v gotovih proizvodih, deleži v razširjenem dobičku, razčenjevanje stroškov dela, stroški povračil zaposlencem

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.