ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA IN OBVEZNOSTI
Kategorija3:FINANČNI INSTRUMENTI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:14. 7. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Merjenje finančnih instrumentov je strokovno zahtevno. Odvisno je od razvrstitve finančnega instrumenta v eno od štirih skupin. V članku prikazujemo shemo razvrščanja finančnih instrumentov v posamezne skupine in opredelitev, kateri instrumenti se merijo po pošteni vrednosti v poslovnem izidu, kako se merijo sredstva v posesti do zapadlosti v plačilo, kako se merijo terjatve in posojila ter kako se merijo za prodajo razpoložljiva sredstva.
Ključne besede:finančna sredstva, finančne obveznosti, poštena vrednost v poslovnem izidu, za prodajo razpoložljiva sredstva, terjatve, posojila, sredstva v posesti do zapadlosti v plačilo, shema razvrščanja finančnih instrumentov, pravila razvrščanja/prerazvrščanja finančnih sredstev

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.