ZBIRKA:00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, 01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE, 02 – NEPREMIČNINE, 03 – POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN, 04 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, 05 – POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, 43 – AMORTIZACIJA, ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA, SRS, SRS 13 - Stroški amortizacije, STANDARDI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POROČANJE
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:RAZLIČNI ZAKONI
Člen:SRS 13 - STROŠKI AMORTIZACIJE
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Razkritja ureja Zakon o gospodarskih družbah in računovodski standardi. Pri stroških amortizacije se razkriva (...)
Ključne besede:stroški, amortizacija, razkrivanje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.