ZBIRKA:ANALIZA, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:TRAJNOSTNI RAZVOJ
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:1 / 2016
Datum prispevka:25.4.2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prispevek obravnava temeljne računovodske informacije kot podlago za odločanje v zvezi z družbeno odgovornostjo in s trajnostno usmeritvijo združbe. Pri tem je poudarjena dodana vrednost kot temeljno sodilo ustreznega delovanja poslovodstva. Temu primerno je predlagan model poslovodenja na podlagi dodane vrednosti. Obenem je poudarjen potrebni pogoj za trajnostni razvoj, to je dolgoročna plačilna sposobnost združbe in s tem informacije o njeni kapitalski ustreznosti. Temu primerno je predlagan model celovite finančne politike, ki ustrezno rešuje dilemo dobičkonosnosti in plačilne sposobnosti
Ključne besede:dodana vrednost, trajnostni razvoj, družbena odgovornost, analiza poslovanja, izkaz dodane vrednosti.

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.