ZBIRKA:ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, KNJIGOVODSTVO, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, SRS 37 - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:PODJETJE V TEŽAVAH
Kategorija3:RAČUNOVODENJE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:SRS 37
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1. 7. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Računovodenje v primeru stečaja ali likvidacije ureja SRS 37. V sestavku prikazujemo uporabo njegovih določil - posebnosti. Tako boste prebrali opredelitve, ki se nanašajo na: stečaj, likvidacija, prisilna poravnava, neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, zaloge, terjatve, gotovina, časovne razmejitve, obveznosti, obveznosti do lastnikov, bilanca stanja pred začetkom postopka stečaja ali likvidacije, začetna bilanca v primeru stečaja ali likvidacije, merjenje v primeru stečaja ali likvidacije, kontni okvir, izkaz poslovnega izida v primeru stečaja ali likvidacije, izkaz denarnih tokov v primeru stečaja ali likvidacije, hramba računovodskih izkazov v primeru likvidacije ali stečaja, hramba listin v primeru likvidacije ali stečaja itn.
Ključne besede:stečaj, likvidacija, prisilna poravnava, neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, zaloge, terjatve, gotovina, časovne razmejitve, obveznosti, obveznosti do lastnikov, bilanca stanja pred začetkom postopka stečaja ali likvidacije, začetna bilanca v primeru stečaja ali likvidacije, merjenje v primeru stečaja ali likvidacije, kontni okvir, izkaz poslovnega izida v primeru stečaja ali likvidacije, izkaz denarnih tokov v primeru stečaja ali likvidacije, hramba računovodskih izkazov v primeru likvidacije ali stečaja, hramba listin v primeru likvidacije ali stečaja

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.