ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, KONTNI OKVIR, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZRED 4 – STROŠKI, RAZRED 6 – ZALOGE PROIZVODOV, STORITEV, BLAGA IN NEKRATKOROČNIH SREDSTEV (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:VRSTE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Razvrščanje na proizvodne in neproizvodne stroške je odvisno od tega, kdaj se posamezni stroški prenašajo med odhodke. V skladu s pravili računovodenja se vsi stroški ne razmejujejo v zalogah. V zaloge se prenašajo proizvodno orientirani stroški. V zalogi ostajajo, dokler se učinki ne prodajo. S prodajo učinkov se prenesejo v odhodke.  Obdobno orientirani (...)
Ključne besede:stroški, stroški v zalogah, obdobni stroški, proizvodni stroški

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.