ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, ORGANIZIRANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:PROIZVODNJA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Razvrščanje je odvisno od aktivnosti. Stroški, ki jih povzročajo proizvajalne aktivnosti, so proizvajalni stroški. Stroški, ki jih povzročajo neproizvajalne aktivnosti, so neproizvajalni stroški. Razvrščanje je pomembno v proizvajalnih poslovnih subjektih. Proizvajalni stroški vključujejo neposredni material, neposredno delo in splošne proizvajalne stroške.  Stroški neposrednega materiala in dela se imenujejo temeljni stroški ....
Ključne besede:stroški, proizvajalni stroški, neproizvajalni stroški, neposredni material, neposredno delo, splošni proizvajalni stroški, temeljni stroški, celotni proizvajalni stroški

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.