ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POSLOVANJE
Kategorija3:POSLOVNI PROCES
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 9 / 2014
Datum prispevka:
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V članku obravnavamo prodajo in izid iz poslovanja kot sestavino poslovanja.
Ključne besede:prodaja, učinki, prvine poslovnega procesa, potroški, strošek, prihodek, odhodek, ebit, izid is poslovanja, operating profit, ebitda, ebitdar

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.