ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:PRIHODKI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014 / 03
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pri obračunavanju prihodkov je poglavitno določiti čas njihovega pripoznanja. Prihodki se pripoznajo, ko je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi pritekale v poslovni subjekt in je te koristi mogoče zanesljivo (...) V prispevku prikazujemo pripoznavanje prihodkov na celovit način.
Ključne besede:pripoznavanje prihodkov, prihodki, gospodarske koristi, zanesljivost merjenja gospodarskih koristi, prihodki od prodaje, prenos tveganj na kupca, verjetnost pritekanja gospodarskih koristi,, zanesljivost merjenja odhodkov, opravljanje storitev, metoda odstotka dokončanosti del,  metode določanja dokončanosti del, storitve, sestavljene iz nedoločenega števila dajanj,nezanesljiva ocena izida posla, obresti, licenčnine, dividende, obresti, vračunane pred pridobitvijo finančne naložbe, dividende od lastniških papirjev, vračunavanje licenčnin, subvencije, dotacije, regresi, ugotavljanje poslov, medletna poročila

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.