ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:IZGUBA ZARADI OSLABITVE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V članku prikazujemo pripoznavanje in merjenje izgube zaradi oslabitve.
Ključne besede:nadomestljiva vrednost, knjigovodska vrednost, prevrednotenje, slabitve

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.