ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:PRIDOBITNI NAČINI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:
Številka revije:Revija R a-ž : 7 / 2014
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:pridobitni načini
Povzetek:Obravnavamo nekatere posebnosti, ki se nanašajo na merjenje neopredmetenih sredstev. Velja: če je neopredmeteno sredstvo pridobljeno v poslovni združitvi, je njegova nabavna vrednost enaka pošteni vrednosti neopredmetenega sredstva. Poštena vrednost neopredmetenega sredstva kaže tržna pričakovanja o verjetnosti, da bodo v poslovni subjekt pritekale pričakovane prihodnje gospodarske koristi, ki jih omogoča sredstvo. Z drugimi besedami; učinek verjetnosti se kaže v merjenju poštene vrednosti neopredmetenega sredstva. Zato velja, da je sodilu verjetnosti za pripoznanje za neopredmetena sredstva, pridobljena v poslovnih združitvah, vedno zadoščeno (...)
Ključne besede:pridobitev kot del poslovne združitve, poštena vrednost, merjenje, poslovna združitev, stopnja razvijanja, neopredmeteno sredstvo, strošek, odhodek, sredstvo, raziskovanje, razvijanje, raziskovalni projekt, razvojni projekt

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.