ZBIRKA:DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:PREVREDNOTENJE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V članku obravnavamo prevrednotenje ekonomskih kategorij. V uvodnem delu prikazujemo splošno in posebno prevrednotenje ter podlage njunega izvajanja, kar sklenemo s primerom prevrednotenja.
Ključne besede:prevrednotenje ekonomskih kategorij, slabitve, krepitve, odprava slabitev, odprava krepitve, nadomestljiva vrednost, knjigovodska vrednost, hiperinflacija, splošno prevrednotenje, posebno prevrednotenje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.