ZBIRKA:00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, 43 – AMORTIZACIJA, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA, RAZRED 4 – STROŠKI, SRS 2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, STANDARDI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA
Kategorija3:NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:VEČ ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 7 / 2014
Datum prispevka:2.12 .2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Med trajanjem neopredmetenega sredstva lahko postane očitno, da je ocena njegove dobe koristnosti neustrezna (...)
Ključne besede:neopredmetena sredstva, amortizacija, preostala vrednost

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.