ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA
Kategorija3:NALOŽBENE NEPREMIČNINE
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:STROKOVNI SVET IPR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ ČLENOV SRS IN MSRP
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:04. 09. 2012
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:SRS drugače urejajo prenos sredstev iz neopredmetenih sredstev kot MSRP. V slovenskem strokovnem prostoru veljajo različna stališča o obravnavi tega prenosa. V prispevku prikazujemo mnenje Strokovnega sveta IPR. 1_6_8 NALOZBENE NEPREMICNINE_ PRENOS IZ OS ipr 04092012
Ključne besede:MSRP, SRS, naložbene nepremičnine, merjenje, opredmetena osnovna sredstva, prevrednotovanje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.