ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:MERJENJE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 9 / 2014
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Ko se dobro ime nanaša na denar ustvarjajočo enoto, vendar nanjo še ni bilo razporejeno, se v tej enoti izvede preizkus oslabitve, če obstaja znamenje, da je ta enota morda oslabljena. Pri preizkušanju slabitve denar ustvarjajoče enote in dobrega imena si pomagamo s shemo, ki je prikazana v tem članku.
Ključne besede:denar ustvarjajoča enota, dobro ime, slabitev, oslabitev

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.