ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:STROŠKI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1.11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Izdatek nastane: pred nastankom stroška (npr. pri nakupu strojev nastane izdatek v času plačila stroja, strošek pa v času potroška (uporabe) stroja), sočasno s stroškom (npr. račun za gostinske storitve, ki ga plačamo v gostinskem lokalu) ali pa bo nastal v prihodnosti (prejmemo blago, ki ga bomo plačali v dogovorjenem roku). Ta razmerja prikazujemo v članku.
Ključne besede:izdatek, strošek, premoženjska postavka, obveznost, sredstva

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.