ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:PODJETJE V TEŽAVAH
Kategorija3:KAPITAL
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:ZFPPIPP
Člen:VEČ ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Računovodenje podjetja v stečaju ali likvidaciji je posebej urejeno. Pravila takšnega računovodenja prikazujemo v sestavku.
Ključne besede:kapital, stečaj, likvidacija, poštena vrednost, delujoče podjetje, računovodenje, prisilna poravnava, kratkoročna plačilna nesposobnost, insolvenca, trajnejša nelikvidnost, dolgoročna plačilna nesposobnost, kapitalska neustreznost, prezadolženost, predpostavka prezadolženosti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.