ZBIRKA:ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:KAPITALSKI INSTRUMENTI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 8 / 2014
Datum prispevka:1.11.2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pošteno vrednost naložb v kapitalske instrumente, za katere ni kotirane tržne cene na delujočem trgu, in izpeljanih finančnih instrumentov, ki so povezani s takšnim nekotiranim kapitalskim instrumentom in se morajo poravnati z izročitvijo le-tega, je mogoče zanesljivo izmeriti, če: spremenljivost razpona ocen utemeljene poštene vrednosti ni pomembnaza takšen instrument ali če je verjetnost različnih ocen znotraj razpona mogoče utemeljeno oceniti in uporabiti pri ocenjevanju poštene vrednosti V članku obravnavamo potrebne vhodne podatke za vrednotenje kapitalskih inšturmentov.  
Ključne besede:kapitalski instrument, poštena vrednost, časovna vrednost denarja, kreditno tveganje, zaupanjsko tveganje, menjalni tečaj tujih valut, cene blaga, cene kapitala, nestanovitnost, tveganje predčasnega plačila, tveganje odpovedi

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.