ZBIRKA:ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:FINANČNI INSTRUMENTI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 8 / 2014
Datum prispevka:1.11.2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Osnovni namen merjenja ekonomskih kategorij je njihovo razvidovanje in prikazovanje po pošteni vrednosti. To velja tudi za finančne instrumente. Pojem poštene vrednosti smo predstavili spredaj, zato ne ponavljamo. Pri njeni opredelitvi je treba upoštevati trg, na katerem jo je mogoče pridobiti.
Ključne besede:finančni instrumenti, poštena vrednost, delujoči trg, ni delujočega trga, ponudena nakupna cena, ponudbena cena, srednje tržne cene, zadnji posel, popravljena zadnja cena, začetno pripoznavanje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.