ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POSLOVANJE
Kategorija3:POSLOVNI PROCES
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 9 / 2014
Datum prispevka:
Članek se veže na prispevek:prvine poslovnega procesa in viri njihovega financiranja, • preoblikovanje prvin poslovnega procesa v učinke, • prodaja učinkov • izid iz poslovanja
Povzetek:Naloga računovodstva je spremljanje poslovnega procesa oziroma spremljanje poslovanja. V prispevku so izpostavljene vsebine, ki jih je treba poznati pri obvladovanju poslovnega procesa. Vsebinsko ga nadgrajujejo prispevki, ki obravnavajo: • prvine poslovnega procesa in vire njihovega financiranja, • preoblikovanje prvin poslovnega procesa v učinke, • prodajo učinkov in • izid iz poslovanja.
Ključne besede:poslovanje, prvine poslovnega procesa, poslovni proces, računovodstvo

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.