ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:POSLOVANJE V TUJI VALUTI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Nekatera podjetja izkazujejo svoje poslovanje v tuji valuti. V članku prikazujemo temeljne pojme, povezane s poslovanjem v tuji valuti, metode pretvorbe valut pri funkcijski valuti in predstavitveni valuti, pretvorbo v drugo predstavitveno valuto, pretvorbo enote v tujini, odpravo enote v tujini in pripoznavanje tečajnih razlik.
Ključne besede:poslovanje v tuji valuti, funkcijska valuta, predstavitvena valuta, pretvorba v drugo predstavitveno valuto, pretvorba enote v tujini, odprava enote v tujini,  pripoznavanje tečajnih razlik, tečajne razlike

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.