ZBIRKA:POROČANJE, VPRAŠANJA - ODGOVORI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POROČANJE
Kategorija3:BANKE
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:BANKA SLOVENIJE
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 04
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Banka Slovenije je 13. 12. 2013 z dopisom 24.40-966/12-HK izdala napotke, ki jih banke upoštevajo pri sestavi letnega poročila za leto 2013. Nanašajo se na: 1. vrednotenje finančnih naložb, 2. vrednotenje nepremičnin, 3. računovodske izkaze podjetij kot pomoč pri presoji potrebnih slabitev oz. rezervacij, 4. obravnavo restrukturiranih izpostavljenosti.
Ključne besede:finančne naložbe, MSRP 13, banke, merjenje nepremičnin, slabitve, rezervacije, restrukturirana izpostavljenost

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.