ZBIRKA:DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZRED 4 – STROŠKI, SPLOŠNO, SRS 13 - Stroški amortizacije, SRS 14 - Stroški materiala in storitev, SRS 15 - Stroški dela in stroški povračil zaposlencem, SRS 16 - Stroški po vrstah, SRS 17 - Odhodki, SRS 4 - Zaloge
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:ODHODKI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Vsebina odhodkov iz poslovanja so stroški, ki so potrebni za proizvodnjo prodanih učinkov (stroški za učinke na zalogi še niso odhodek, so zaloga učinkov). Poenostavljeno lahko rečemo, da so odhodki prodani stroški. To pa ni vedno tako. Računovodstvo pozna različne (...)
Ključne besede:stroški, zaloge, odhodki, proizvodno orientirani stroški, obdobno orientirani stroški

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.