ZBIRKA:ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MRS 19 Zaslužki zaposlencev, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, SPLOŠNO, SRS, SRS 15 - Stroški dela in stroški povračil zaposlencem
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SPLOŠNO
Kategorija3:DELO, STROŠKI DELA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:(...) Čista plača je plača, ki ostane zaposlencu po odtegnitvi tistega dela davka in obveznih dajatev za socialno varnost, za katerega je sam zavezanec. Dajatve poslovnega subjekta za davke in socialno varnost so obveznosti poslovnega subjekta, odvisne od kosmatih plač in povračil zaposlencem (...)
Ključne besede:stroški, stroški dela, pojmi

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.