ZBIRKA:ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:MERJENJE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 8 / 2014
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V članku obravnavamo pojme, ki se uporabljajo pri merjenju ekonomskih kategorij in imajo točno določene pomene.
Ključne besede:čista iztržljiva vrednost, dnevna vrednost, iztržljiva vrednost, izvirna vrednost, knjigovodska vrednost, metoda veljavnih obresti, metoda efektivnih obresti, nabavna vrednost, nadomestljiva vrednost, odplačna vrednost, ohranjena kupna moč, ponudena nakupna cena,  ponudbena cena, poravnalna vrednost, poštena vrednost, sedanja vrednost, tržna vrednost

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.