ZBIRKA:DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA IN OBVEZNOSTI
Kategorija3:ODLOZENI DAVKI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:Mednarodni računovodski standard 12. Slovenski računovodski standard - standard 5.
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Posamezni posli in poslovni dogodki vplivajo na davke, pravimo, da vsebujejo davčni učinek. Razlika v učinku nastaja zaradi različnih pravil merjenja posameznih ekonomskih kategorij za davčne in poslovne potrebe. Posledica so odloženi davki. V tem sestavku opredeljujemo odložene davke.
Ključne besede:odloženi davki, davčni učinek, časovne razlike, začasne razlike, odložene terjatve za davek, odložene obveznosti za davek

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.