ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:SREDSTVA V UPORABI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1.11.2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V sestavku prikazujemo strokovna pravila ocenjevanja vrednosti v uporabi. Opredeljujemo pojem sedanje vrednosti, njegovo odvisnost od diskontne stopnje, in prikazujemo tehniko izračuna sedanje vrednosti na temelju ocenjenih denarnih tokov.
Ključne besede:sedanja vrednost, beta, diskontna stopnja, CAPM, WACC, denarni tokovi

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.