ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:PREMOŽENJE
Kategorija3:OCENJEVANJE VREDNOSTI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:IRENA VIHER
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 1 / 2015
Datum prispevka:3.8.2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Z ocenjevanjem vrednosti podjetij se ukvarjajo strokovnjaki z znanjem poslovnih financ. V Sloveniji se z ocenjevanjem vrednosti podjetij ukvarjajo tudi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij, katerih delovanje nadzoruje Slovenski inštitut za revizijo. Slovenski inštitut za revizijo je za pooblaščene ocenjevalce vrednosti podjetij določil Hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti (Ur.l. RS št. 47/04). Pri ocenjevanju je potrebno upoštevati naslednje zakone, standarde in ostale strokovne vire:
  • Zakon o revidiranju;
  • Zakon o gospodarskih družbah;
  • Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti;
  • Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (2007);
  • Slovenski poslovno finančni standardi SPS 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij;
  • pojasnila strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo;
  • tujo in domačo strokovno literaturo s področja ocenjevanja vrednosti.
Ključne besede:vrednost podjetja, ocenjevanje, mednarodni standardi ocenjevanja, tržna vrednost, netržna vrednost

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.