ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, KNJIGOVODSTVO, MERJENJE, MRS 36 Oslabitev sredstev, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, POJMI, POROČANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA, RAZRED 9 – KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN DOLGOROČNE REZERVACIJE, SPLOŠNO
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:OCENJEVANJE VREDNOSTI
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:IRENA VIHER
Pravna podlaga:MSOV, SRS, MRS
Člen:SRS 3, MRS 36
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:13. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Ob vsakoletni sestavitvi računovodskih izkazov se v današnjem času podjetja vse pogosteje soočajo s potrebnimi slabitvami finančnih naložb v kapital drugih podjetij. Na to jih napotijo tako Slovenski računovodski standardi kot tudi Mednarodni računovodskih standard 36, ki se nanaša na oslabitev sredstev.
Ključne besede:ocenjevanje vrednosti podjetij za namen računovodskega poročanja, slabitev finančne naložbe, SRS 3, MRS 36, MSOV

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.