ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:OBVEZNOSTI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:14. 7. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Obveznosti so oblika finančnih instrumentov, orientirana na upniške vire financiranja poslovanja. Poznamo številne vrste. Delijo se po različnih kriterijih (kreditodajalec, rok, manem itn.).  V tem uvodnem sestavku prikazujemo pojem obveznosti in njihove delitve. V nadaljnjih sestavkih obravnavamo njihovo pripoznavanje in merjenje. Ločeno prikazujemo  knjigovodenje, poročanje, razkrivanje in konsolidiranje.
Ključne besede:finančni instrumenti, finančne obveznosti, upniški viri financiranja, dolgovi, posojila, obresti, kratkoročno, dolgoročno

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.