ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POSLOVANJE
Kategorija3:POSLOVNI PROCES
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 9 / 2014
Datum prispevka:
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Poslovanje se začne s pridobitvijo prvin poslovnega procesa. Prvine plačamo in imamo izdatke. Na koncu prodamo učinke in prejmemo plačilo (prejemki). Razlika med prejemki in izdatki je neto denarni tok iz poslovanja. V prispevki na poenostavljen način obravnavam logiko poslovanja in njegovo spremljanje.
Ključne besede:denarni tok, denarni tok iz poslovanja, finančne naložbe, donos, obresti, ebit, ebt, e, prvine poslovnega procesa, delovna sredstva, predmeti dela, delavci s svojo delovno silo, storitve, izdatki, potroški, stroški, odhodki, prihodki, prejemki, viri sredstev, kapital, obveznosti, učinki, neto denarni tok, naravne vrste stroškov

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.