ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, OBLIKOVANJE POSLOVNIH DOLOČITEV, POROČANJE, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POROČANJE
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:mag. Nataša Pustotnik
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2015 / 01
Datum prispevka:26.3.2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Izvleček: Namen prispevka je podati pogled o notranjem poročanju za potrebe prodajne oziroma širše, trženjske funkcije združbe. Podani so cilji in naloge trženjske funkcije, razvojni pristop te funkcije in prikazani novi pristopi k razmišljanju o trženju. V okviru izhodišč načel so upoštevane posebnosti trženjske funkcije in obravnavane njene naloge. S poslovodnim vidikom je zajeto načrtovanje, organiziranje izvajanja in nadzor nad poročanjem za potrebe funkcije trženja. Informacijski vidik govori o uporabnikih poročil, potrebnih računovodskih in neračunovodskih informacijah ter klasificira vrste poročil za potrebe trženjske funkcije. Izvajalni vidik govori o izvajanju procesa poročanja, njegovih nosilcih in njihovih vlogah pri oblikovanju informacij ter opozarja na vlogo ustreznega informacijskega sistema pri pripravi poročil za potrebe trženjske funkcije.
Ključne besede:trženjska funkcija, marketinški menedžment, notranje poročanje, učinkovitost prodaje, načrt trženja, proces trženja, trženjsko-informacijski sistem

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.